Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Duyurular

Lisans öğrencilerinin öğrenci kimlikleri ıslak imza karşılığında bölüm sekreterliğinden teslim edilecektir. 11 Kasım 2023 tarihine kadar hafta içi her gün 9.30-11.30 ve 13.30-16.30 saatleri içerisinde teslim alabilirsiniz. (Not: Yatay geçiş öğrencilerine ait kimliklerin bir kısmı gelmiştir. Sekreterlikten kontrol edebilirsiniz.)
18.09.2023 14:00
Lisansüstü öğrencilerimizin ders kayıt formlarını (ve eğer varsa katkı payı dekontlarını) Bölümümüz veya Enstitü istenmesi durumunda vermek üzere saklamaları yeterlidir. Ayrıca sekreterliğe bir belge vermelerine gerek yoktur.
14.09.2023 15:00
TESYEV tarafından engeli olan lisansüstü öğrencilerine verilen bursa başvurmak isteyen öğrencilerimizin 09 Ekim 2023 tarihine kadar bölüm sekreterliğimizle iletişime geçmesi gerekmektedir.
29.08.2023 15:00