Başsağlığı mesajı
Başkent Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan’ı ve Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü ve şaşkınlığı içindeyiz. Değerli hocamız psikoloji alanına kattığı değerli ve yenilikçi görüşleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birçok kişiye ilham kaynağı olmaya devam edecek ve ufuk açmayı sürdürecektir. Ailesine ve psikoloji camiasına başsağlığı dileriz.
Başsağlığı mesajı
Ülkemizde ruh sağlığı alanındaki bilimsel ve alan çalışmalarında önemli katkıları olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD kurucu öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Orhan Öztürk’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kitapları, yayınları, değerli görüşleriyle ve ruh sağlığı alanına yapmış olduğu çok değerli katkılarla her zaman bizimle olmaya edeceğinden hiç kuşku duymuyoruz. Başta ailesi olmak üzere, bütün ruh sağlığı camiasına başsağlığı dileriz.
Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Güncel yayınlar

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından son 2 yılda ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler ve kitap (bölümleri): (Yıla ve soyadına göre sıralanmıştır.)

Aydoğmuş, M. E. (2023). Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. Klinik Psikoloji Dergisi7(1), 106-116.

Dirican, A. H., Kozak, E. D., Kavakcı, Ö. ve Sönmez, B. (2023). The association of child abuse experiences and intolerance of uncertainty in young adults. Psychiatry, 1-15. https://doi.org/10.1080/00332747.2023.2205800

Eğer Aydoğmuş, M. (2023). Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. Klinik Psikoloji Dergisi , 7 (1) , 106-116 . DOI: 10.57127/kpd.26024438m000081X

Gök, B. G. & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2023). Clarifying the association of social anxiety with cognitive variables: The role of self-esteem, self-perception, fears of positive and negative evaluation, and post-event processing. Scandinavian Journal of Psychology, 64(3), 278-287. https://doi.org/10.1111/sjop.12886

Kahya, Y., Uluç, S., Lee, S., & Beebe, B. (2023). Associations of maternal postpartum depressive and anxiety symptoms with 4-month infant and mother self- and interactive contingency of gaze, affect, and touch. Development and Psychopathology, 1-18. doi:10.1017/S0954579423001190

Kahya, Y., İnözü, M., & Clark, D. A. (2023). Thematic Content Analysis of Repugnant Intrusions in Highly Religious Canadian and Turkish Samples. Journal of Religion and Health, 1-26.

Karaca, A., Eğer Aydoğmuş, M. & Gunbas, N. (2023). Enforced Remote Work During COVID-19 and The Importance of Technological Competency: A Job Demands-Resources Perspective. European Review of Applied Psychology, 100867.

Türkarslan, K. K., Kozak, E. D., & Yıldırım, J. C. (2023). Psychometric properties of the Hogg Eco-anxiety scale (HEAS-13) and the prediction of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, 102147.

Yörük, A., Yahya, M. ve Cangöz Tavat, B. (2023). Do bilinguals have an advantage in prospective memory? Journal of Cognitive Psychology, 35 (3), 255-270. DOI: 10.1080/20445911.2022.2159964

Akın-Sarı, B., İnözü, M., Hacıömeroğlu, A. B., Çekçi, B. C., Üzümcü, E., & Doron, G. (2022). Cognitive Training via a Mobile Application to Reduce Obsessive-Compulsive-Related Distress and Cognitions during the COVID-19 Outbreaks: A Randomized Controlled Trial Using a Subclinical Cohort. Behavior Therapy. doi: 10.1016/j.beth.2021.12.008

Akın-Sarı, B., İnözü,  M., Hacıömeroğlu, A. B., Trak, E., Tufan, D., & Doron, G. (2022). The daily use of a training using a mobile app as a coping tool against COVID-19 distress: A crossover randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders.

Eğer Aydoğmuş, M. (2022). Öz Belirleme Kuramının Birleştirici Yönü. Hangi İnsan. Davranış Bilimlerinde Rasyonalite, Sosyal Tercihler ve Oyun Teorisi (sa.85-106). Efil Yayınevi, Ankara.

Gunbas, N. Eğer Aydoğmuş, M. (2022). Teaching and Learning Psychology in the Frame of Anchored Instruction. Hacettepe University Journal of Education, 37(3), 1099-1115.

Gök, B. G. ve Uçanok, Z. (2022). Sosyal Kaygı Bozukluğunda Sanal Gerçeklikle Maruz Bırakma Terapisi Üzerine Bir Sistematik Gözden Geçirme Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 25(49), 83-95. https://doi.org/10.31828/tpy1301996120220614m000047

Erdoğan, Ş., Üçpunar, H. ve Cangöz Tavat, B. (2022). Munich Chronotype Questionnaire-Turkish version: Validity and reliability study. Turkish Journal of Psychiatry,33(4), 274-279. DOI: 10.5080/u26079.

Gök, B. G., & İnözü, M. (2022). Sosyal Kaygı Bozukluğu: Mevcut yaygınlık, eştanı ve bozulma durumu. Klinik Psikoloji Dergisi, 1-1.

Gunbas, N. & Eğer Aydoğmuş, M., (2022). Teaching and Learning Psychology in the Frame of Anchored Instruction. Hacettepe University Journal of Education, 37(3), 1099-1115.

Gunduz, H., Gunduz, T., & Ozkan Ceylan, A. (2022). High bladder pressure reduces the ability to filter out interference from distractors in low perceptual load condition. Quarterly Journal of Experimental Psychology75(12), 2219–2231. https://doi.org/10.1177/17470218211068828

Gunduz, T., Gunduz, H., & Cetinkaya, H. (2023). Increase in physiological inhibitory control results in better suppression of unwanted memories. British Journal of Psychology, 00, 1–20. https://doi.org/10.1111/bjop.12667

 

İnozu, M., Gök, B. G., Tuzun, D., & Hacıömeroğlu, A. B. (2022). Does cognitive flexibility change the nature of the relationship between intolerance of uncertainty and psychological symptoms during the COVID-19 outbreak in Turkey?. Current Psychology, 1-12. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02450-8

İnözü, M., Kahya, Y., Üzümcü, E., & Evliyaoğlu, E. S. (2022). An examination of the fear of self and religiosity as either related or independent vulnerability factors for mental contamination. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 34, 100740.

İnözü, M., Keser, E., Erel, S., Akın-Sarı, B., Hacıömeroğlu, A. B., & Ozmenler, K. N. (2022). The Investigation of Transdiagnostic Role of Obsessive Beliefs: Comparison of Clinical Groups Diagnosed with Obsessive Compulsive Disorder, Anxiety Disorders and Depression with University Students. Turkish Journal of Psychiatry 2022;33(1):22-31

Kahya, Y., Mustafaoğlu-Çiçek, N., Uluyol, F. M., Nergiz, H., Uluç, S. ve Soygüt-Pekak, G. (2022). Danışanın Terapiste Bağlanma Ölçeği (DTBÖ) Türkçe Formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 33(2), 97-107. DOİ: 10.5080/u25582

Karabulat, E. C. ve Nergiz, H. (2022). Suç Aktarımı: Ceza İnfaz Kurumları “Suç Üniversiteleri” mi? Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 10(2), 459-490. DOİ: 10.26650/JPLC2022-1093123

Pascual-Vera, B., Akın-Sarı, B., Belloch, A., Bottesi, G., Clark, D. A., Doron, G., İnözü, M... & Sica, C. (2022). Maladaptive Consequences of Mental Intrusions with Obsessive, Dysmorphic, Hypochondriac, and Eating-disorders Related Contents: Cross-cultural Differences. International Journal of Clinical and Health Psychology22(1), 100275.

Sevinçli M. C. & Eğer Aydoğmuş, M. (2022). Video Games as a Part of Intervention Programs Based on Self-Determination Theory. Current Approaches in Psychiatry, 14 (1): 207-220.

Tasman, D. R., & Eğer Aydoğmuş, M. (2022). The Importance of Basic Psychological Needs in Relationship Quality: A Review on the Basis of Self-Determination Theory and Main Relationship Categories, Nesne, 24, 294-315.

Trak, E.,İnözü, M. (2022). Obsessive beliefs prospectively predict adherence to safety behaviours related to COVID‐19 through obsessive–compulsive symptoms and COVID‐19 distress: A serial multiple mediator analysis. International Journal of Psychology.

Uluyol, F. M., Taşkale, N., İnözü, M. (2022). Yeme ile İlişkili İstemdışı Düşünceler Envanteri’nin (YİDE) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi, 25, 418-436.

Yörük, A. ve Cangöz Tavat, B. (2022). Age-related differences in prospective memory monitoring: An eye tracking study. Turkish Journal of Geriatrics,25(4), 640-649. DOI: 10.31086/tjgeri.2022.323

Zeybek, S. G., Kozak, E. D. ve Selçuk, O. C. (2022). Türkiye’de Sınıf ve Psikoterapi. D. Canel-Çınarbaş, D. Hasdemir ve G. B. Kumbasoğlu (Eds.) In Psikoterapide Kültürel Konular (pp. 199-232). Nobel Kitabevi.