Öğretim Üyeleri ve Görevlileri

Prof. Dr. Sait ULUÇ (Bölüm Başkanı, Klinik Psikoloji Laboratuvarları Koordinatörü)

E-posta: psysait@hacettepe.edu.tr

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2005)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1999)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1997)

 

İlgi alanları:

 • Çocuk gelişimi
 • Çocuk psikopatolojisi
 • Asperger sendromu

 

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Prof. Dr. İhsan DAĞ

 

E-posta: ihsandag@hacettepe.edu.tr

Web: https://dagihsan.wixsite.com/ihsandag
Tel: 0312 297 8325

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1990)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1986)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1983)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Psikolojide/Klinik psikolojide meslek etiği
 • Kişilik değişkenleri, ruh sağlığı ilişkileri
 • Normal ötesi inançlar
 • Ruh sağlığı politikaları

Özgeçmiş
(English CV)

YÖK Akademik
Web of Science
ORCID

Research Gate
Google Akademik

 

 

Prof. Dr. Banu (CANGÖZ) TAVAT (HÜ Kalite Komisyonu Üyesi, HÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Üyesi)

E-posta: banucan@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 6445 / 0312 297 8325

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (1997)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (1991)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1988)

 

İlgi alanları:

 • Bellek süreçleri
 • Bilişsel psikoloji
 • Bilişsel yaşlanma
 • Bilişsel nöropsikoloji
 • Klinik nöropsikoloji
 • Beden-zihin problemi

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Prof. Dr. Zehra UÇANOK (Bologna Koordinatörü)

E-posta: ucanok@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8328

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2001)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (1994)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1989)

 

İlgi alanları:

 • Yetişkin gelişimi ve başarılı yaşlanma
 • Anneliğe geçiş süreci ve çalışan anneler
 • Ergenliğe geçiş ve buluğla ilgili deneyimler, ebeveyn-ergen ilişkileri
 • Ergenlikte akran ilişkileri ve zorbalık

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Prof. Dr. Müjgan İNÖZÜ MERMERKAYA

E-posta: mujganinozu@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim doktorluğu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2009)

Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2004)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1997)

 

İlgi alanları:

 • Obsessif-Kompulsif Bozukluğun (OKB) bilişsel davranışçı modeli çerçevesinde bozuklukta rol oynayan fonksiyonel olmayan inançlar
 • OKB'ye yatkınlık oluşturan kültürel faktörler: din ve dindarlık düzeyinin bozukluktaki rolünün kültürlerarası boyutlarının incelenmesi
 • Tiksinme duyarlılığının OKB'deki rolünün kültürlerarası perspektifte incelenmesi
 • Duygu regülasyon stratejilerin tiksinme duygusu ile başa çıkmadaki etkinliğinin ve OKB'deki rolünün kültürlerarası perspektifte incelenmesi

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Doç. Dr. Sedat IŞIKLI (Staj Koordinatörü, Bölüm Tanıtım Koordinatörü)

 

E-posta: psysedat@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8335

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2006)
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü / Ölçme ve Değerlendirme (1998)

Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (1998)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1993)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Afetlerde psikolojik müdahale programları
 • Travma sonrası stres bozukluğu tanı ve tedavi yöntemleri
 • Psikanalitik yönelimli psikoterapi
 • Duygu kuramları

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Doç. Dr. Zeynel BARAN (Deneysel Psikoloji Program Koordinatörü)

E-posta: znbaran@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 6322

Web: //yunus.hacettepe.edu.tr/~znbaran/

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2011)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2006)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1999)
Yandal: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü (1999)
Ön Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (1993)

 

İlgi alanları:

 • Nörobilim
 • Yöntem bilim
 • Biyolojik sinyal işleme

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Doç. Dr. Ayşe Bikem KARGI (Klinik Psikoloji Program Koordinatörü)

E-posta: bikemkargi@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim doktorluğu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2008)
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2005)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2002)

 

İlgi alanları:

 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Kaygı bozuklukları
 • Onay arama davranışı
 • Bilişsel esneklik
 • Bilişsel davranışçı terapiler

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Doç. Dr. Sevginar VATAN (Bölüm Kariyer Günleri Akademik Koordinatörü)

E-Posta: svatan@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2014)
Y.Lisans: Hacettepe Üniversitesi / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2008)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2006)

 

İlgi alanları:

Psikopatolojide rol oynayan bilişsel değişkenler

Psikopatoloji ve değerlendirme

Duygu psikolojisi

Duygulanım düzenleme

3. kuşak psikoterapi yaklaşımları

Özgeçmiş

YÖKSİS
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Doç. Dr. Melike EĞER AYDOĞMUŞ (Yan Dal Koordinatörü, Ders Programı Koordinatörü)

E-posta: melike.aydogmus@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim Doktorluğu: Alabama Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Tuscaloosa) / Sosyal Psikoloji (2015)
Y. Lisans: Alabama Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Tuscaloosa) / Sosyal Psikoloji (2013)
Y. Lisans: Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Genel Psikoloji (2010)
Lisans (BS): Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2006)

 

İlgi alanları:

 • Damgalama ve yaş ayrımcılığı
 • Mükemmeliyetçilik
 • Öz şefkat
 • Öz belirleme kuramı
 • Duygu düzenlemesi
 • Psikoloji eğitimi
 • Tıbben açıklanamayan semptomlar

Özgeçmiş
(English CV)

YÖK Akademik
Research Gate

 

Doç. Dr. Yasemin ABAYHAN (Sosyal Psikoloji Programı Koordinatörü, Spor ve Egzersiz Psikolojisi Ortak Yüksek Lisans Programı Koordinatörü, Erasmus Programı Koordinatörü)

 

E-posta: yasemina@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8336

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2013)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2007)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Deneysel sosyal psikoloji
 • Radikalleşme ve terör
 • Adalet algısı
 • Grup içinde radikalleşme
 • Psikolojik dışlanma
 • Nükleere yönelik tutumlar

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Doç. Dr. A. Berna AYTAÇ (Gelişim Psikolojisi Programı Koordinatörü, Uzaktan Eğitim Koordinatörü)

E-posta: b.aytac@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 638

Bilim Doktorluğu: Sussex Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2013)
Y. Lisans: Sussex Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2009)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

 

İlgi alanları:
- Aile ve çocuk gelişimi

- Aile Sistem Modeli
- Kültürün aile yaşantısındaki etkileri
- Kardeş ilişkileri
- Çok Düzeyli Modelleme

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKAN CEYLAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

E-posta: ozkana@hacettepe.edu.tr

 

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2010)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2004)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2001)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Öğrenme psikolojisi
 • Deneysel yöntembilim
 • Psikofizyoloji (olay ilişkili potansiyeller)

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hayal YAVUZ GÜZEL (Staj Koordinatörü)

 

E-posta: hyguzel@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8336

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2012)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2007)
Lisans: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü (2001)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Belirsizlik kaygısı
 • Ölümlülüğün belirginliği
 • Psikolojik dışlanma
 • Benlik
 • Çevre psikolojisi
 • Grup çalışmaları

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇAKIR (Farabi Koordinatörü, Psikoloji Topluluğu Akademik Danışmanı)

E-posta: zehrac@hacettepe.edu.tr, zehra_cakir@yahoo.com
Tel: 0312 297 8339

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2013)
Y.Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2007)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

 

İlgi alanları:

 

Özgeçmiş

YÖKSİS
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Savaş CEYLAN (Kurum dışı görevli)

E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8339

 

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2010)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2004)

Lisans: Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü (2001)

 

İlgi alanları:

 • Karanlık kişilik özelliklerinin işyeri davranışlarına etkisi
 • Duygusal emek kavramının kültürlerarası incelenmesi
 • İşyerinde duyguların etkisi
 • Psikolojik yıldırma
 • Angarya işlerin çalışanların psikolojik sağlığı üzerindeki etkileri
 • Yurttaşlık performansı
 • İş sağlığı ve güvenliği

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin NERGİZ (Mevlana Programı Koordinatörü, Psikoloji Bölümü Engelli Öğrenci Danışmanı, Edebiyat Fakültesi Engelsiz Yaşam Koordinötarü, Bölüm Kalite Koordinatörü)

E-Posta: huseyin.nergiz@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 6450

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2020)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2013)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2011)

 

İlgi alanları:

 • Suç davranışı
 • Engellilik

 

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Şule SELÇUK

 

E-posta: sule.selcuk@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

 

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi / Genel Psikoloji (Gelişim) (2019)
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2013)
Lisans (BS): Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2011)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Ebeveynlik, ebeveyn uygulamaları
 • Ergenlerin ebeveyn uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri
 • Ebeveyn uygulamalarının etkilerine ve nasıl değerlendirildiğine ilişkin kültürel farklılıklar
 • Ergenin psikolojik uyumu

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik
Web of Science