Psikoloji Bölümü 2022-2023 Güz Dönemi Etkinliği
82 yılı mezunlarımızla buluşuyoruz! Etkinlik afişi için 'devamı' yazısına tıklayınız.
2022 Yılı Mezunlarımız
Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Youtube Kanalımız
Öğretim Üyeleri ve Görevlileri

Prof. Dr. Zehra UÇANOK (Bölüm Başkanı)

E-posta: ucanok@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8328

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2001)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (1994)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1989)

 

İlgi alanları:

 • Yetişkin gelişimi ve başarılı yaşlanma
 • Anneliğe geçiş süreci ve çalışan anneler
 • Ergenliğe geçiş ve buluğla ilgili deneyimler, ebeveyn-ergen ilişkileri
 • Ergenlikte akran ilişkileri ve zorbalık

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Prof. Dr. İhsan DAĞ

 

E-posta: ihsandag@hacettepe.edu.tr

Web: www.ihsandag.gen.tr
Tel: 0312 297 8325

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1990)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1986)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1983)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Psikolojide/Klinik psikolojide meslek etiği
 • Kişilik değişkenleri, ruh sağlığı ilişkileri
 • Normal ötesi inançlar
 • Ruh sağlığı politikaları
 • Arabuluculuk ve psikoloji

Özgeçmiş
(English CV)

YÖK Akademik
Web of Science
ORCID

Research Gate
Google Akademik

 

 

Prof. Dr. Banu (CANGÖZ) TAVAT

E-posta: banucan@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 6445 / 0312 297 8325

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (1997)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (1991)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1988)

 

İlgi alanları:

 • Bellek süreçleri
 • Bilişsel psikoloji
 • Bilişsel yaşlanma
 • Bilişsel nöropsikoloji
 • Klinik nöropsikoloji
 • Beden-zihin problemi

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Prof. Dr. Müjgan İNÖZÜ MERMERKAYA (Klinik Psikoloji Program Koordinatörü, Psikoloji Topluluğu Akademik Danışmanı)

E-posta: mujganinozu@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim doktorluğu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2009)

Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2004)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1997)

 

İlgi alanları:

 • Obsessif-Kompulsif Bozukluğun (OKB) bilişsel davranışçı modeli çerçevesinde bozuklukta rol oynayan fonksiyonel olmayan inançlar
 • OKB'ye yatkınlık oluşturan kültürel faktörler: din ve dindarlık düzeyinin bozukluktaki rolünün kültürlerarası boyutlarının incelenmesi
 • Tiksinme duyarlılığının OKB'deki rolünün kültürlerarası perspektifte incelenmesi
 • Duygu regülasyon stratejilerin tiksinme duygusu ile başa çıkmadaki etkinliğinin ve OKB'deki rolünün kültürlerarası perspektifte incelenmesi

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Doç. Dr. Sait ULUÇ (Klinik Psikoloji Laboratuvarları Koordinatörü)

 

E-posta: psysait@hacettepe.edu.tr

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2005)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1999)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1997)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Çocuk gelişimi
 • Çocuk psikopatolojisi
 • Asperger sendromu

 

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Doç. Dr. Sedat IŞIKLI (Staj Koordinatörü)

 

E-posta: psysedat@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8335

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2006)
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü / Ölçme ve Değerlendirme (1998)

Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (1998)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1993)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Afetlerde psikolojik müdahale programları
 • Travma sonrası stres bozukluğu tanı ve tedavi yöntemleri
 • Psikanalitik yönelimli psikoterapi
 • Duygu kuramları

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Doç. Dr. Zeynel BARAN (Deneysel Psikoloji Program Koordinatörü)

E-posta: znbaran@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 6222

Web: //yunus.hacettepe.edu.tr/~znbaran/

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2011)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2006)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1999)
Yandal: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü (1999)
Ön Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (1993)

 

İlgi alanları:

 • Nörobilim
 • Yöntem bilim
 • Biyolojik sinyal işleme

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Doç. Dr. Pınar BIÇAKSIZ (Bologna Koordinatörü)

E-posta: pinarbicaksiz@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim doktorluğu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2015)
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2009)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2006)

 

İlgi alanları:

 • Trafik ve Ulaşım Psikolojisi
 • Kişilik ve sürücülük ilişkisi
 • Sürücü tutum, davranış ve becerilerinin ölçümü

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Doç. Dr. Ayşe Bikem HACIÖMEROĞLU

E-posta: bikemhaciomeroglu@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim doktorluğu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2008)
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji (2005)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2002)

 

İlgi alanları:

 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Kaygı bozuklukları
 • Onay arama davranışı
 • Bilişsel esneklik
 • Bilişsel davranışçı terapiler

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ABAYHAN (Sosyal Psikoloji Programı Koordinatörü, Spor ve Egzersiz Psikolojisi Ortak Yüksek Lisans Programı Koordinatörü, Erasmus Programı Koordinatörü)

 

E-posta: yasemina@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8324

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2013)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2007)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Deneysel sosyal psikoloji
 • Radikalleşme ve terör
 • Adalet algısı
 • Grup içinde radikalleşme
 • Psikolojik dışlanma
 • Nükleere yönelik tutumlar

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKAN CEYLAN

 

E-posta: ozkana@hacettepe.edu.tr

 

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2010)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2004)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2001)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Öğrenme psikolojisi
 • Deneysel yöntembilim
 • Psikofizyoloji (olay ilişkili potansiyeller)

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Dr. Öğr. Üyesi A. Berna AYTAÇ (Gelişim Psikolojisi Programı Koordinatörü)

 

E-posta: b.aytac@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 638

 

Bilim Doktorluğu: Sussex Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2013)
Y. Lisans: Sussex Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2009)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

 

 

 

İlgi alanları:
- Aile ve çocuk gelişimi

- Aile Sistem Modeli
- Kültürün aile yaşantısındaki etkileri
- Kardeş ilişkileri
- Çok Düzeyli Modelleme

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hayal YAVUZ GÜZEL (Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Tanıtım Koordinatörü, Staj Koordinatörü)

 

E-posta: hyguzel@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8336

 

Bilim doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2012)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2007)
Lisans: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü (2001)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Belirsizlik kaygısı
 • Ölümlülüğün belirginliği
 • Psikolojik dışlanma
 • Benlik
 • Çevre psikolojisi
 • Grup çalışmaları

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇAKIR (Ders Programı Koordinatörü, Farabi Koordinatörü)

E-posta: zehrac@hacettepe.edu.tr, zehra_cakir@yahoo.com
Tel: 0312 297 8339

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2013)
Y.Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2007)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

 

İlgi alanları:

 

Özgeçmiş

YÖKSİS
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Savaş CEYLAN (Kurum dışı görevli)

E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8339

 

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2010)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2004)

Lisans: Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü (2001)

 

İlgi alanları:

 • Karanlık kişilik özelliklerinin işyeri davranışlarına etkisi
 • Duygusal emek kavramının kültürlerarası incelenmesi
 • İşyerinde duyguların etkisi
 • Psikolojik yıldırma
 • Angarya işlerin çalışanların psikolojik sağlığı üzerindeki etkileri
 • Yurttaşlık performansı
 • İş sağlığı ve güvenliği

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin NERGİZ (Mevlana Programı Koordinatörü, Psikoloji Bölümü Engelli Öğrenci Danışmanı, Edebiyat Fakültesi Engelsiz Yaşam Koordinötarü)

E-Posta: huseyin.nergiz@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

Bilim Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2020)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2013)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2011)

 

İlgi alanları:

 • Suç davranışı
 • Engellilik

 

Özgeçmiş

YÖK Akademik
ORCID
Research Gate
Google Akademik

 

Öğr. Gör. Dr. Melike EĞER AYDOĞMUŞ (Yan Dal Koordinatörü)

 

E-posta: melike.aydogmus@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 297 8325

 

Bilim Doktorluğu: Alabama Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Tuscaloosa) / Sosyal Psikoloji (2015)
Y. Lisans: Alabama Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Tuscaloosa) / Sosyal Psikoloji (2013)
Y. Lisans: Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Genel Psikoloji (2010)
Lisans (BS): Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2006)

 

 

 

İlgi alanları:

 • Tıbben açıklanamayan semptomlar
 • Duygu düzenlemesi
 • Damga
 • Mükemmelliyetçilik

Özgeçmiş
(English CV)

YÖK Akademik
Research Gate