2023-2024 Bahar Dönemi Akademik Etkinliği
2024-2025 Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Psikoloji Bölümü 2023-2024 Güz Dönemi Akademik Etkinliği
Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Afet Psikolojisiyle İlgili Yararlı Bilgiler

Bu sayfada afet psikolojisiyle ilgili topluma ve ruh sağlığı uzmanlarına yönlelik yararlı kaynaklar, bilgiler paylaşılmaktadır. Zaman içinde yeni kaynaklara ulaşılması durumunda eklemeler yapılacaktır (03.03.2023 17.00'da güncellenmiştir.)

Çevrimiçi Videolar

ODTÜ Mezunları Derneğinin yayınladığı "Afetlerin psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma" konulu videoya ulaşmak için tıklayınız.

Türk Psikologlar Derneğinin yayınadığı "Afet Sonrası Okula Dönüşte Destekleyici Yaklaşımlar" konulu videoya ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yayınladığı "Deprem Sonrasında Çocuğa Psikososyal Yaklaşım" videoya ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yayınladığı "Afet Sonrası Erken Dönem Psikososyal Destek" videoya ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Psikiyatri Derneği'nin "Deprem ve Ruh Sağlığı Eğitimleri" konulu videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Kızılay Derneğinin yayınladığı "Psikolojik İlk Yardım" videoya ulaşmak için tıklayınız.

Türk Psikologlar Derneğinin yayınladığı "Herkes için Psikolojik İlk Yardım" videoya ulaşmak için tıklayınız.
 

Çevrimiçi Bilgi Notları

T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri kapsamında çocuk, yetişkin ve çalışanlar için bilgi notları"na ulaşmak için tıklayınız

Türk Psikologlar Derneği'nin "Çocuklarda Yas: Anne Baba El Kitabı"na ulaşmak için tıklayınız.

T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri" sunumuna ullaşmak için tklayınız.

Duyguları tanıma ve kabullenme alıştırma notuna ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Ferhunde Öktem'in "Zor Dönemde Öğretmen Olmak" yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Okul öncesi ve okul dönemi çocuğu olan aileler için deprem süreciyle ilgili öneriler için tklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin hazırladığı "Afet bölgesinde Çocuklarla İletişim" bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin hazırladığı "Deprem Sonrası Dönemde Öğretmenin Alet Çantası" bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünün hazırladığı broşürler:

Depreme Maruz Kalmış Ebeveynler ve Çocukları için Öneriler

Afetler ve Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuğunuzun İyiliği için Önce Sizin İyiliğiniz: Ebeveynlere Notlar

Afetler Karşısında Çocuğunuzun Duygularını Tanıma ve Ele Alma

Travma ve Aile İçi İletişim

 

Çevrimiçi kitaplar

Türkiye Kızılay Derneğinin hazırladığı "Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi"ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Çevrimiçi Eğitimler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı "Afetlerde Psikolojik Destek" eğitimine çevirimiçi (online) katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.