2023-2024 Bahar Dönemi Akademik Etkinliği
2024-2025 Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1964-65 öğretim yılında kurulmuş ve 20 öğrenci almıştır. Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. Bölümümüz, ilk olarak sözü edilen bu Temel Bilimler Yüksek Okulu bünyesinde yer almıştır.  8 Temmuz 1967’de bu yapıdan yola çıkılarak kurulan Hacettepe Üniversitesi ve buna bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlanan Bölüm, daha sonra Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, 1982’den itibaren de Edebiyat Fakültesi içinde yer almıştır. Bölümümüz 1976 yılına kadar üniversitemiz Sıhhiye Kampüsü’nde hizmet vermiş, ardından Beytepe Kampüsü’ndeki şimdiki yerine taşınmıştır. İlk kuruluş yıllarında bölümümüze A.B.D.'de doktora eğitimini tamamlayan bir grup araştırmacı dâhil olmuştur. Bu gruptan Dr. İffet Dinç deneysel psikoloji, Prof. Dr. Hüsnü Arıcı psikometri ve istatistik, Prof. Dr. Necla Öner okul ve danışmanlık psikolojisi,  Prof. Dr. Feriha Baymur ise psikolojik danışmanlık alanlarındaki en son bilgi ve teknikleri bölümümüze getirmiştir. İlk ve kurucu bölüm başkanımız Prof. Dr. Feriha Baymur’dur.

 

Bölümümüz lisans programından ilk mezunlarını 1968 yılında vermiştir. 1970’li yıllarda bölümümüze yurt dışında ve yurt içinde doktoralarını tamamlamış olan pek çok değerli araştırmacı dâhil olmuştur. Gerek kuruluş gerekse gelişme dönemlerinde Bölümümüze Fullbright kanalıyla yabancı öğretim üyeleri de gelmişlerdir. Psikolinguistik alanında Doğan Cüceloğlu, sosyal psikolojide Ali Gitmez, Erhan Yasar, Olcay İmamoğlu, Ayhan (William) Le Compte ve Orhan Aydın, gelişim psikolojisinde Güney Le Compte ve Rüveyde Bayraktar, klinik psikolojide Shirley Epir, Işık Savaşır ve deneysel psikolojide Hacettepe Üniversitesi’nde biyofizik alanında doktorasını tamamlamış olan Sirel Karakaş bu dönemde bölümümüze katılmıştır. Yine bu ilk yıllarda bölümümüzde genel psikoloji ve uygulamalı psikoloji alanlarında yüksek lisans eğitimi başlamıştır. Doktora eğitimi ise 1970’li yılların ortalarında başlanmış ve ilk mezunları 1978’den itibaren Perin Yolaç, Ayşe Yalın, Buket Erkal, Rüksan Eski, Deniz Şahin olmuştur. Doktora eğitimiyle birlikte bölümümüz gelecekteki araştırmacılarını kendi bünyesinde yetiştirmeye başlamıştır. Haziran 2012 itibarıyla Bölümümüzden mezun olanların sayısı 2065 kişiye ulaşmıştır. Ulusal çapta tanınmış isimler olan Edip Emil Öymen ve Prof. Dr. Üstün Dökmen psikoloji lisansını, Dr. Gündüz Vassaf ise yüksek lisans eğitimini bölümümüzde tamamlamıştır. Türkiye’de psikoloji alanının öncülerinden olan Bölümümüz bu isimlerin yanında pek çok uygulamacıyı ve bilim insanını yetiştirmiştir. Bölümümüz mezunları ülkemizin farklı bölgelerinde psikoloji bölümlerinin kurulmasında, kadrolarının geliştirilmesinde ve psikolojinin tüm ülke çapında tanınmasında önemli hizmetler vermiştir.

Bölüm Başkanlıklarını Prof. Dr. Feriha Baymur’dan sonra sırasıyla, Dr. İffet Dinç, Prof. Dr. Hüsnü Arıcı, Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. İhsan Dağ ve Prof. Dr. Banu Cangöz yapmıştır. Şimdiki bölüm başkanımız Prof. Dr. Zehra Uçanok'tur.

Bölümümüzün kadrosunun genişlemesi ve araştırma alanlarının çeşitlenmesiyle birlikte Bölümümüzde pek çok araştırma laboratuvarı da kurulmuştur. 1990’lı yıllar bölümümüzdeki laboratuvarların temellerinin atıldığı yıllardır. 1996 yılında kurulan Bilişsel Psikofizyoloji Laboratuvarı’nda ülkemizde bilişsel elektrofizyoloji alanında öncü olan çalışmalar Sirel Karakaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yıllarda bölümümüzün hayvan laboratuvarında öğrenme psikolojisi alanında hayvanlar üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. 2000’li yıllara gelindiğinde ise bölümümüzdeki aktif araştırma laboratuvarı sayısı hızla artmıştır. Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda psikoterapi süreci üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Yine aynı yıllarda faaliyete geçen Gelişim Gözlem Laboratuvarı’nda yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. 2007 yılında kurulan Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı farklı yaş gruplarındaki sağlıklı ve hasta bireylerin bilişsel süreçlerini incelenmektedir. 2008 yılında kurulan Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda deneysel sosyal psikoloji çalışmaları, 2010 yılında kurulan Davranışsal Psikofarmakoloji Laboratuvarı’nda ise sigaranın bilişsel süreçlere etkisi üzerine çalışmalar yürütülmektedir. 2009 yılında kurulan Klinik Psikoloji Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’nda klinik psikoloji alanında kullanılmak üzere ölçme araçlarının geliştirilmesi ve Türkiye kültürüne uyarlanması için çalışmalar yürütülmektedir. 2017 yılında kurulan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Araştırma Laboratuvarında ise çalışma hayatı ile ilgili hem kültürel hem de kültürlerarası araştırmalar yürütülmektedir.

Bölümümüz öğretim elemanları psikolojinin ülkemizdeki gelişiminde önemli bir yer sahibi olan ve Türkiye’deki psikologların yakın zamana kadar tek meslek örgütü olan Türk Psikologlar Derneği’nde 1976 yılındaki kuruluşundan bugüne her kademesinde aktif olarak görev almışlardır. Öğretim elemanlarımız Türk Psikologlar Derneği’nin gelişimine kitap çevirisi çalışmaları ve meslek içi eğitimlere gönüllü olarak katılarak destek vermişlerdir.

Bölümümüzün tarihçesinde öğrencilerimizin kurmuş olduğu Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu’nun da önemli bir yeri vardır. Bölümümüz öğrencileri 1994 yılında kurmuş oldukları topluluk aracılığı ile her yıl bilimsel aktiviteler, geziler ve toplantılar düzenlemekte ve öğrencilerimizin birbirleriyle olan iletişiminin güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencileri her yıl ulusal çapta düzenlenen ve tüm psikoloji öğrencilerini bir araya getiren Psikoloji Öğrencileri Kongresi’ne 2001 ve 2008 yıllarında ev sahipliği yapmıştır. Türk Psikologlar Derneği’nin öğrenci birliği olan Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nda her kademede görev almış olan öğrencilerimiz bu birliğin ulusal çapta örgütlenmesine katkıda bulunmuştur.

Ülkemizde Türkçe eğitimin verildiği bölümler içinde tercih sıralamasında birinci olan Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, deneysel psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, psikometri ve sosyal psikoloji gibi psikolojinin tüm temel alanlarından 13 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 3 bölüm araştırma görevlisi ve 22'si ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olmak üzere toplam 25 araştırma görevlisi ile 2 idari personelden oluşan oldukça geniş ve yetkin kadrosu ile amaçları doğrultusunda, psikoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek 2017 yılı itibariyle 53. yılında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim ve öğretim programını sürdürmektedir.

Bölümümüz tarihçesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için " Anılarla 50. Yıl Geçmişten Günümüze "Hacettepe Psikoloji" (2014) sempozyum kitabını indirebilirsiniz.

Bölümüzden Emekli Olan Öğretim Elemanlarımız
İffet Dinç
Rüksan Eski
Sedat Topçu
Hüsnü Arıcı
Rüveyda Bayraktar
Giray Uraz
Canan Ergin
Gülden Güvenç
Buket Erkal
Sirel Karakaş
Orhan Aydın
Deniz Nafia Şahin
Melike Sayıl
Recai Coştur

Bölümüzden Çeşitli Nedenlerle Ayrılan Öğretim Üye ve Elemanlarımız
Feriha Baymur
Ali Gitmez
Doğan Cüceloğlu
Erhan Yasar
Güney Le Compte
Ayhan (William) Le Compte
Necla Öner
Olcay İmamoğlu
Selim Hovardaoğlu
Ali Uzunöz
Dilek Şirvanlı-Özen
Ayşen Güre
Deniz Kurt